Polityka bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego na przykładzie gazociągu OPAL

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Polityka bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego na przykładzie gazociągu OPAL
Tytuł równoległy: The energy security policy of Poland on the example of the OPAL gas pipeline
Autor: Czernicki, Przemysław
URI: http://hdl.handle.net/11331/3300
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.05
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 68-83
Abstract:
 
Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu liberalizacji rynku energetycznego UE. Celem podjętych badań jest identyfikacja istniejących tutaj dla Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej zagrożeń oraz ocena ich skali i skutków ekonomicznych oraz politycznych. Artykuł napisano w oparciu o wykorzystanie metod badawczych bazujących na przede wszystkim na analizie źródeł w postaci dokumentów normatywnych, dostępnych pozycji z literatury przedmiotu, danych porównawczych czy wtórnych stanowiących metodologiczne komponenty stadium przypadku badanego gazociągu OPAL. W artykule dokonano przeglądu wydarzeń i uwarunkowań dotyczących stosowania unijnych regulacji prawnych zmierzających do przeciwdziałania monopolistycznemu zawładnięciu przez rosyjski koncern Gazprom omawianą magistralą przesyłową w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego prowadzonej przez polskie władze na tle analogicznych działań kilku innych państw regionu.
 
The subject of this article is Poland’s energy security in the face of the liberalization of the European Union energy market. The aim of the undertaken research was to identify the threats existing in Poland and countries of Central and Eastern Europe as well as to assess their scale and economic and political effects.The article was primarily based on the following research methods: analysis of sources in the form of normative documents, available literature, comparative or secondary data constituting methodological components of the examined OPAL pipline case study. The article also reviews the events and conditions relating to the application of EU legal regulations aimed at counteracting the monopolistic seizure by the Russian Gazprom of the discussed transmission line in the context of the energy security policy pursued by the Polish authorities against the background of similar activities of several other countries in the region.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics