Economic security and prevention of money laundering in commercial banks of Latvia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Economic security and prevention of money laundering in commercial banks of Latvia
Tytuł równoległy: Bezpieczeństwo ekonomiczne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach komercyjnych Łotwy
Экономическая безопасность и борьба с отмыванием денег в коммерческих банках Латвии
Autor: Surmach, Andrey; Stecenko, Inna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3299
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.04
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 59-67
Abstract:
 
After the analysis, the authors of the study suggest their interpretation of “economic security”. They also view Latvian banks as one of the most important elements of state financial and economic security. The article focuses on the fight against money laundering. The article shows the use of Latvian normative acts on the prevention of criminal schemes for money laundering. The authors propose mechanisms for effective blocking of suspicious accounts in commercial banks in Latvia and suggest methods for their implementation in practice. As a result of these methods, criminal communities will not be able to bypass the blocking of accounts in commercial banks established by the law enforcement agencies. The arrested funds will be able to replenish the budget of the Republic of Latvia.
 
Po przeprowadzeniu analizy autorzy artykułu proponują własną interpretację pojęcia „bezpieczeństwo ekonomiczne”. Uważają również banki łotewskie za jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego państwa. Artykuł koncentruje się na walce z praniem pieniędzy. Przedstawia zastosowanie łotewskich aktów normatywnych dotyczących zapobiegania przestępczym procedurom prania pieniędzy. Autorzy proponują mechanizmy skutecznego blokowania podejrzanych rachunków w bankach komercyjnych na Łotwie oraz sposoby ich praktycznej realizacji. W wyniku ich zastosowania środowiska przestępcze nie będą w stanie ominąć blokad rachunków w bankach komercyjnych nałożonych przez organy ścigania. Zatrzymane fundusze będą mogły uzupełnić budżet Republiki Łotewskiej.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics