Genomic research and problem of human identity preservation

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Genomic research and problem of human identity preservation
Tytuł równoległy: Badania genomiczne i problem zachowania tożsamości człowieka
Геномные исследования и проблема сохранения идентичности человека
Autor: Anisiforov, Tim; Battalova, Linara; Krashennikov, Sergey; Logunova, Olga; Seryy, Fedor
URI: http://hdl.handle.net/11331/3298
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.03
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 43-58
Abstract:
 
The authors of the article have analyzed the problem of preserving human identity in the context of genomic research; reviewed the history of the development of the ideas about philosophical, psychological, and social aspects of the phenomenon; presented the conditions for the “identity crisis” formation in the information society and the idea of transhumanism on the identity transformation through biotechnology; characterized the legislative guidelines in the field of genetic engineering activities aimed at protecting constitutional human rights. In conclusion, the athors state that preserving identity as a necessary condition for the free development and formation of the individual in the situation of the biotechnical revolution actualizes the problem of protecting human dignity and their right to integrity.
 
Autorzy artykułu przeanalizowali problem zachowania tożsamości człowieka w kontekście badań genomicznych. Dokonali przeglądu idei filozoficznych, psychologicznych i społecznych aspektów tego zjawiska, przedstawili uwarunkowania powstania „kryzysu tożsamości” w społeczeństwie informacyjnym oraz ideę transhumanizmu w kontekście transformacji tożsamości poprzez oddziaływanie biotechnologii. Scharakteryzowali wytyczne legislacyjne w zakresie działań inżynierii genetycznej, których celem jest ochrona konstytucyjnych praw człowieka, stwierdzając, że zachowanie tożsamości jako niezbędnego warunku swobodnego rozwoju i kształtowania się jednostki w sytuacji rewolucji biotechnicznej czyni problem ochrony godności ludzkiej i jej prawa do integralności aktualnym.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics