Efficiency of cross-border information exchange

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Efficiency of cross-border information exchange
Tytuł równoległy: Efektywność transgranicznej wymiany informacji
Autor: Kemeny, Gabor
URI: http://hdl.handle.net/11331/3297
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.02
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 23-42
Abstract:
 
The aim of this paper is to provide an insight into the influencing factors of international police information exchange conducted by the Single Points of Contact (SPOC) and the Police and Customs Cooperation Centre (PCCC) within the EU. The author achieves this goal by introducing the relevant scientific theories and the results of the conducted quantitative research. The research identifies the influencing environments of cross-border information exchange and through this, finds supporting and hindering factors such as organisational structure, culture, leadership, legislation, and ICT environment. Findings can help decision makers and end users to overcome everyday obstacles.
 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników wpływających na międzynarodową wymianę informacji policyjnych prowadzoną przez unijne Pojedyncze Punkty Kontaktowe (SPOC) oraz Centrum Współpracy Policyjno-Celnej (PCCC). Autor stara się osiągnąć ten cel przedstawiając wybrane teorie naukowe i wyniki przeprowadzonych badań ilościowych. Artykuł identyfikuje środowisko transgranicznej wymiany informacji, a dzięki temu wskazuje czynniki wspierające i utrudniające, takie jak struktura organizacyjna, kultura, przywództwo, prawodawstwo i środowisko ICT. Wyniki badań mogą pomóc decydentom i użytkownikom pokonywać codzienne przeszkody w tej dziedzinie.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics