Bezpieczeństwo człowieka jako wartość ponadczasowa w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo człowieka jako wartość ponadczasowa w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: Safety of man as a universal value according to John Amos Comenius
Autor: Matysiuk, Renata
URI: http://hdl.handle.net/11331/3292
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 103-113
Abstract: W literaturze przedmiotu wielu myślicieli poświęcało swoje przemyślenia wyjaśnieniu istoty i znaczenia bezpieczeństwa w życiu ludzi, w doskonaleniu świata, czynieniu go bardziej bezpiecznym i sprawiedliwym. W nurt tych rozważań wpisują się niewątpliwie poglądy Jana Amosa Komeńskiego. Z prac uczonego przebija głęboka wiara w to, że powszechna edukacja ludzkości będzie służyła sprawie pokoju i wzajemnego porozumienia między narodami, będzie krzewicielką zgody i współpracy, poprowadzi świat ku lepszej przyszłości. Komeński żywi przekonanie, iż zapanowanie nad siłami przyrody wpłynie na powszechny dobrobyt, sprawi, że życie będzie bardziej wolne, szczęśliwe i bezpieczne. Własny program doskonalenia ludzi i świata widział w wielokierunkowych działaniach, ukierunkowanych na powszechną edukację bez „granic”, do ostatniej chwili życia każdego człowieka i chociaż w jego filozofii i poglądach zauważyć można wiele sprzeczności, a jego postępowanie nie zawsze było pozytywne dla Polski, ceniony jest jako pedagog oraz dydaktyk.
Description: Numerous philosophers in their works have given special attention to the essence of safety and its significance in human lives, as well as in the process of improving state of the world by making it more safe and fair. Jan Amos Komeński`s notions undoubtedly fit in with those currents of thought. Komeński`s works indicate his strong moral convictions on the subject of universal education as a prerequisite for ensuring peace, mutual agreement between nations and friendship which will be a cornerstone of the bright future of humanity. In addition, the author is a firm believer in human ability to control forces of nature, which will be a turning point in our efforts to ensure common prosperity, resulting in safe, happy and free life.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics