Muzyka i edukacja muzyczna w dziełach Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Muzyka i edukacja muzyczna w dziełach Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: Music and musical education in John Amos Comenius’ writings
Autor: Szymańska, Grażyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3291
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 89-101
Abstract: Jan Amos Komeński, czeski pedagog, wielki dydaktyk-nauczyciel narodów, praktyk-teoretyk, duchowny ewangelicki, filozof, humanista, zwolennik egalitaryzmu-wykształcenia, twórca nowoczesnego encyklopedyzmu dydaktycznego, reformator-twórca koncepcji jednolitego systemu szkolnictwa, zasady poglądowości, twórca idei edukacji permanentnej, prekursor edukacji ikonicznej, działacz społeczny, religijny związany z reformacją, prekursor psychologii rozwojowej i uniwersalizmu - odegrał ogromną rolę w kształtowaniu świadomości, czym jest powszechna edukacja muzyczna, był twórcą nowoczesnych, innowacyjnych podręczników dla szkół oraz instrukcji metodycznych dla nauczycieli. Jan Amos Komeński swoje poglądy na temat edukacji muzycznej i muzyki przedstawił w dziełach pedagogicznych takich dziełach jak: Wielka dydaktyka, Szkoła macierzyńska, Informatorium szkoły macierzyńskiej, Drzwi języków otworzonych. Przedsionek, Świat zmysłowy w obrazach, Szkoła zabawy albo encyklopedia życia, Wprowadzenie do pansofii, Szkic wszechwiedzy, O Kulturze geniusza mowy, Nauka szkolna-Atrium, Przedmowa do nauczycieli, Wszystkie dzieła dydaktyczne. Jan Amos Komeński był myślicielem barokowym i to znalazło odzwierciedlenie w jego bogatej twórczości. Okres, w którym żył, tworzył i działał z punktu widzenia historii muzyki to: barok wczesny, wykazujący ślady tradycji renesansowej, z przewagą utworów z udziałem głosów wokalnych oraz barok dojrzały, w którym wykształciły się nowe formy i gatunki muzyczne wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Myśli o muzyce Jana Amosa Komeńskiego wciąż mają ponadczasowy charakter i stanowią inspirację dla współczesnych pedagogów.
Description: Comenius has always been and is still recognized as the creator of didactics and pioneer of the theory of teaching in modern pedagogy. The knowledge Comenius was very extensive. He covered the science, philosophy, pedagogy and music education –music education, music theory, aesthetics. In each of these disciplines can be found his thinking, ideas and solutions. In his musical considerations emphasized the humanities and philosophical approach. Comenius was a thinker Baroque and this is in its rich creativity resist. Music is not only teach, but also to move and comfort. Comenius in the Great didactic emphasized the necessity of introduction to elementary schools singing as a subject in force. He recommended not only singing religious songs but also “common”, classifying a commonability to sing to those throughout life are needed to man. Jan Amos Comenius also regarded singing as an important means of educating good musical ear. Comenius attached great importance to education innate abilities. He encourages the practice of music in the family, singing, playing musical instruments for pleasure and in a fun way. Blessed be the house where they can hear the sounds of David. Thoughts on the music of Johann Comenius still have a timeless character and can provide inspiration for us today.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics