Nauczanie języków obcych w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nauczanie języków obcych w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: John Amos Comenius’ concept of teaching foreign languages
Autor: Pogoda-Kołodziejak, Adriana
URI: http://hdl.handle.net/11331/3290
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 79-87
Abstract: Przyglądając się rozwojowi sposobów nauczania języka obcego, można śmiało powiedzieć, że podstawy tych wszystkich metod stworzył w XVII wieku Jan Amos Komeński, który wierzył w nieograniczone możliwości rozwoju człowieka, w jego wrodzone zdolności, które należy kształcić. W swoich założeniach pedagog zwracał uwagę przede wszystkim na dostosowanie materiału nauczania do wieku i możliwości ucznia oraz na zastosowanie prawidłowych form pracy oraz odpowiednich podręczników.
Description: Considering the development of different approaches to teaching of a foreign language it can be without doubt said that the basics of this approaches were established in XVII century by John Amos Comenius who believed in unlimited possibilities of human growth and his innate abilities which should be improved. In his assumptions the pedagogue spotlighted the importance of adjusting the teaching material to the age and capabilities of the student and making use of correct ways of work and appropriate textbooks.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics