Rodzina i dziecko w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rodzina i dziecko w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: John Amos Comenius’ depiction of the family and child
Autor: Lisowska, Marzena
URI: http://hdl.handle.net/11331/3289
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 71-77
Abstract: W tekście podjęto próbę ukazania fenomenu twórczości wybitnego czeskiego teologa, filozofa i pedagoga, skupionej wokół zagadnień antropologii człowieka, traktującej o funkcjonowaniu rodziny i dziecka. Naukę o człowieku Komeński rozpatruje w kontekście wychowania korelującego z kształtowaniem się każdej istoty ludzkiej. Źródło samopoznania, które jest istotnym ogniwem wewnętrznej harmonii człowieka, stanowi filozofia życia, biorąca swój początek już w dzieciństwie. I choć epoka, w której Komeński żył i tworzył swoje dzieła - to przełom XVI i XVII wieku, nauki humanistyczne współczesnej epoki czerpią z bogactwa humanizmu głoszonego przez tego wielkiego uczonego.
Description: The article was an attempt to show the phenomenon of works of an outstanding Czech theologian, philosopher and pedagogue. His writings were focused on anthropology of man and the functioning of a family and a child. The science about man Comenius considered in the context of upbringing, which was necessarily correlated with the formation of each human being. The philosophy of life, which starts in the childhood, is the source of self-discovery, which is a crucial link of the inner harmony of man. Although the turn of the XVI and XVII centuries was the epoch, in which Comenius lived and created his works, humanities of the contemporary epoch benefit from the plenitude of humanism that was propagated by the great scholar.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics