Drogi prowadzące do wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie w twórczości Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Drogi prowadzące do wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie w twórczości Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: Ways leading to the knowledge of man and the surrounding world in John Amos Comenius’ writings
Autor: Florczykiewicz, Janina
URI: http://hdl.handle.net/11331/3287
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 53-62
Abstract: Celem opracowania jest rekonstrukcja poglądów Jana Amosa Komeńskiego odnoszących się do sposobów poznania świata i człowieka. Zaprezentowano przedmiot, cel i źródła poznania wskazywane przez Autora. Zwrócono również uwagę na nowatorstwo w podejściu do wychowania i kształcenia, które Komeński traktował jako powiązane ze sobą sfery oddziaływań. Wskazano aktualność niektórych jego założeń we współczesnej pedagogice.
Description: The aim of article is the re construction of views of John Amos Comenius that relate to methods of discovering the Word and man. Presented are the subject, purpose and sources of knowledge chich have been identified by the author. Attention was also drawn to the innovative approach to education and training, wchich Comenius treated as interrelated spheres of interaction. The topicality of some of its Assumption In contemporary pedagogy was indicated.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics