Jan Amos Komeński – teolog, filozof, pedagog, polityk

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jan Amos Komeński – teolog, filozof, pedagog, polityk
Tytuł równoległy: John Amos Comenius – a theologist, philosopher, educationist and politician
Autor: Sroczyński, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/3286
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 35-51
Abstract: Autor podejmuje dyskurs wokół sylwetki wybitnego czeskiego uczonego Jana Amosa Komeńskiego, odnosząc się do jego poglądów politycznych, teologicznych, filozoficznych i pedagogicznych. Wypowiedź ma charakter kolejnego szkicu do portretu tego uczonego i nie aspiruje do pogłębionych studiów nad jego wielostronną aktywnością. Autor nie podejmuje też kwestii charakterologicznych podmiotu opowieści ani nie kusi się o ujęcie biodoksograficzne. W zakresie analiz i rozważań szczególne miejsce zajmuje ten fragment życiowej kariery Komeńskiego, która przypada na okres jego pobytu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po wypędzeniu z Czech, a w którym to czasie ujawniał między innymi postawę wrogą wobec swego nowego, wybranego nieco wbrew jego woli, państwa. Działalność Komeńskiego w okresie jego pobytu w Polsce skłania do bardziej krytycznego spojrzenia na jego integrację z nową przestrzenią zamieszkania i jego aktywność polityczną. Kilka krytycznych pytań pojawia się także w odniesieniu do jego poglądów teologicznych, filozoficznych i koncepcji pedagogicznej
Description: The author takes up a discussion around the silhouette of a prominent Czech scientist Jan Amos Komeński, referring to his political, theological, philosophical and pedagogical views. His statement is thus another sketch to a portrait of this scholar. As regards the analysis and discussion over his life, a special place of his life-time career is occupied by the time he spent during his stay in Polish–Lithuanian Commonwealth after being banished from the Czech Republic, during which he revealed an attitude hostile to his new, chosen somewhat against his will, state. His activities as an agent lead to a more critical look at his personality and political activity. Critical questions also appear in relation to his theological and philosophical views, and his concept on pedagogy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics