Kultura bezpieczeństwa społecznego a kwestia zrównoważonego rozwoju

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jarmoszko, Stanisław
dc.date.accessioned 2021-01-28T08:55:56Z
dc.date.available 2021-01-28T08:55:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. Nr 6 (2016), s. 97-126 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3280
dc.description The article presents the connections between the culture of social security and the processes of balanced development. Firstly, the paper contains the in-depth analysis and conceptualization of social security as a multi-faceted and synergic phenomenon. The structure of this category of security is also illustrated and described along with the characteristics of its components. The manifestations of the lack of social security (social atomism manifested through the “social desert” or “social jungle”) are also presented. A lot of attention is also paid to the social security satellite phenomena, such as the culture of trust, social capital (including the socio-protective one), and civil society (including watchmen organizations and so-called signalers). Further-more, on the fundament of the crux of the culture of security (in the universal perspective), the essence and morphology of the culture of social security –as its component –was described. Finally, having outlined the idea of balanced development, the relations and dependencies towards the culture of social security are presented en
dc.description.abstract Artykuł przedstawia zależności między kulturą bezpieczeństwa społecznego a procesami zrównoważonego rozwoju. Dokonano pogłębionej analizy i konceptualizacji bezpieczeństwa społecznego, jako zjawiska wieloczynnikowego i synergizującego zarazem. Zilustrowana i opisana została struktura tej kategorii bezpieczeństwa, wraz z charakterystyką poszczególnych składowych. Przedstawiono także przejawy braku bezpieczeństwa społecznego w postaci atomizmu społecznego przejawiającego się w mechanizmach „pustyni społecznej” bądź „dżungli społecznej”. Sporo miejsca poświęcono asystującym bezpieczeństwu społecznemu zjawiskom kultury zaufania, kapitału społecznego (w tym socjoochronnego), a także społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacjom strażniczym i tzw. sygnalistom). W dalszej kolejności, na podłożu istoty kultury bezpieczeństwa (w ujęciu uniwersalnym) opisano istotę i morfologię kultury bezpieczeństwa społecznego, jako jej sektora/składowej. W ostatnim punkcie, po zarysowaniu istoty zrównoważonego rozwoju przedstawione zostały podstawowe relacje i zależności wobec kultury bezpieczeństwa społecznego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo społeczne pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa pl
dc.subject Zrównoważony rozwój pl
dc.subject Social security en
dc.subject Security culture en
dc.subject Sustainable development en
dc.title Kultura bezpieczeństwa społecznego a kwestia zrównoważonego rozwoju pl
dc.title.alternative Social security culture and the issue of balanced development en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics