Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego a zrównoważony rozwój

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Filipek, Agnieszka
dc.contributor.author Wąsowska Wołkow, Iwona
dc.date.accessioned 2021-01-28T08:55:41Z
dc.date.available 2021-01-28T08:55:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. Nr 6 (2016), s. 75-95 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3279
dc.description Economic security is an important issue for both: researchers of security matters in general and those who deal with the concept of sustainable development. Living in the era of globalization, intensification of geopolitical processes and geo-economic interdependencies that intertwine across the globe, we can notice that the term "economic security" has permanently entered the consciousness of a modern man. The cultural perspective of this issue organizes many of its constituent elements. The authors of the article analyze contents from the field of security culture with particular attention paid to its economic dimension in relation to sustainable development. They indicate elements proving the correlation of these two concepts and seek the answer to the question: Can the concept of economic security culture be helpful in pursuing the principles of sustainable development? pl
dc.description.abstract Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi istotne zagadnienie zarówno dla badaczy problematyki bezpieczeństwa w ogóle, jak i tych, którzy zajmują się koncepcją zrównoważonego rozwoju. Żyjąc w erze globalizacji, intensyfikacji procesów geopolitycznych i przenikających się na całym globie współzależności geoekonomicznych, dostrzegamy, że termin „bezpieczeństwo ekonomiczne” zagościł na stałe w świadomości współczesnego człowieka. Perspektywa kulturowa tego zagadnienia porządkuje wiele jego elementów składowych. Autorki artykułu analizują treści z zakresu kultury bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekonomicznego, w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Wskazują na elementy świadczące o korelacji tych dwóch koncepcji. Poszukują także odpowiedzi na pytanie: Czy koncepcja kultury bezpieczeństwa ekonomicznego może być pomocna w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju? pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo ekonomiczne pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego pl
dc.subject Zrównoważony rozwój pl
dc.subject Economic security pl
dc.subject Economic security pl
dc.subject Security culture pl
dc.subject Economic security culture pl
dc.subject Sustainable development pl
dc.title Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego a zrównoważony rozwój pl
dc.title.alternative Economic security culture and sustainable development pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics