Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego a zrównoważony rozwój

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego a zrównoważony rozwój
Tytuł równoległy: Economic security culture and sustainable development
Autor: Filipek, Agnieszka; Wąsowska Wołkow, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/3279
Date: 2016
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nr 6 (2016), s. 75-95
Abstract: Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi istotne zagadnienie zarówno dla badaczy problematyki bezpieczeństwa w ogóle, jak i tych, którzy zajmują się koncepcją zrównoważonego rozwoju. Żyjąc w erze globalizacji, intensyfikacji procesów geopolitycznych i przenikających się na całym globie współzależności geoekonomicznych, dostrzegamy, że termin „bezpieczeństwo ekonomiczne” zagościł na stałe w świadomości współczesnego człowieka. Perspektywa kulturowa tego zagadnienia porządkuje wiele jego elementów składowych. Autorki artykułu analizują treści z zakresu kultury bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekonomicznego, w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Wskazują na elementy świadczące o korelacji tych dwóch koncepcji. Poszukują także odpowiedzi na pytanie: Czy koncepcja kultury bezpieczeństwa ekonomicznego może być pomocna w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju?
Description: Economic security is an important issue for both: researchers of security matters in general and those who deal with the concept of sustainable development. Living in the era of globalization, intensification of geopolitical processes and geo-economic interdependencies that intertwine across the globe, we can notice that the term "economic security" has permanently entered the consciousness of a modern man. The cultural perspective of this issue organizes many of its constituent elements. The authors of the article analyze contents from the field of security culture with particular attention paid to its economic dimension in relation to sustainable development. They indicate elements proving the correlation of these two concepts and seek the answer to the question: Can the concept of economic security culture be helpful in pursuing the principles of sustainable development?

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics