Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego a zrównoważony rozwój

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego a zrównoważony rozwój
Tytuł równoległy: Health security culture and sustainable development
Autor: Krzewniak, Daria; Ważniewska, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3278
Date: 2016
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nr 6 (2016), s. 53-73
Abstract: Zdrowie jest wartością, o którą należy zabiegać w ciągu całego życia. Prawo do tej wartości wpisuje się w katalog praw przysługujących każdemu człowiekowi. Szczególnym wyrazem troski o zdrowie jest przejawianie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa zdrowotnego. Wiąże się ona z rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych oraz przygotowaniem środków i narzędzi niezbędnych do podejmowania działań na rzecz zdrowia człowieka. Zdaniem wielu badaczy, utrzymanie i poprawa stanu zdrowia powinny odbywać się z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, czyli takim zaspokajaniem bieżących potrzeb, które nie zagraża możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Autorki artykułu analizują zatem treści związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz ich uwarunkowaniami. Podejmują także problematykę kultury bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jej znaczenia dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
Description: The paper addresses the issues of health, health security and health security culture in the context of sustainable development. Health is a value that one should care for throughout the entire life. A particular expression of concern for health is the manifestation of a high level of health security and health security culture. It is connected with recognizing health needs and preparing the means and tools necessary to take actions for human health. Modern researchers agree that maintaining and improving health should be carried out in accordance with the principles of sustainable development. It means that satisfying current needs must not threaten the possibilities of satisfying the needs of future generations. The authors of the paper analyze the content related to health, health security and their determinants as well as address the issues of health security culture and indicate its importance for ensuring sustainable development.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics