Egalitaryzm w poglądach Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Egalitaryzm w poglądach Jana Amosa Komeńskiego
Autor: Tyluś, Urszula
URI: http://hdl.handle.net/11331/3247
Date: 2014
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2014, nr 1, s. 141-148
Abstract: Rozpatrując pojęcie równości społecznej można określić je jako równość praw obywatelskich i społecznych, przejawiającą się w braku ograniczeń w dostępie do podstawowych aspektów egzystencji człowieka. Ogólnie rozpatrując problem równości można zestawić go z pojęciem egalitaryzmu, który bardzo często w literaturze przedmiotu utożsamiany jest z poglądami społeczno – politycznymi, uznającymi zasadę całkowitej równości warunków życia oraz praw ludzi. W obecnych czasach egalitaryzm rozumiany jest jako zrównanie praw wszystkich obywateli bez względu na ich przekonania, pochodzenie społeczne, etniczne, religijne oraz płeć. Podkreśla on naczelne znaczenie obrony wartości równości w kontekście ogółu społeczeństwa. Wprawdzie samo pojęcie do literatury nie zostało wprowadzone w XVII wieku, jednak fragmentaryczne i elementarne pod-stawy jego znaczenia odnaleźć można w licznych traktatach naukowych wcześniejszych twórców myśli egalitarystycznej.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics