Dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego
Autor: Żegnałek, Kazimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/3236
Date: 2014
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 1 (2014), s. 63-91
Abstract: Jan Amos Komeński (1592-1670) zaliczany jest do najwybitniej-szych pedagogów wszechczasów, gdyż wiele jego myśli i poglądów miało i ma charakter ponadczasowy. Świadczą o tym jego dzieła i zawarte w nich poglądy, idee, myśli i postulaty, które jak na owe czasy, były bardzo postępowe, a niektóre wręcz rewolucyjne. Taki charakter miała np. propozycja objęcia nauką szkolną wszystkich dzieci, czyli powszechności kształcenia. Uzasadniał ją tym, że względem Boga wszyscy są równi i dlatego niesprawiedliwe byłoby jednych kształcić, a drugich nie. Nieważne przy tym, że u podstaw tej idei leżały względy religijne, które zresztą przyświecały większości jego poglądów dotyczących kształcenia i wychowania człowieka. Był przecież osobą duchowną.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics