Browsing Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. T. 1 (2014) by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. T. 1 (2014) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński należy do wielkich uczonych o powszechnym dorobku ogólnoludzkiej kultury. Fenomen jego twórczego talentu objawia się w kilku wymiarach równocześnie i obejmuje głównie religię, filozofię, pedagogikę i ...
 • Klim-Klimaszewska, Anna; Jagiełło, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński (28.III.1592-15.XI.1670), wielki, czeski pedagog, pierwszy pisarz w nowożytnej Europie, który całe życie i wszystkie wysiłki poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Był encyklopedystą i erudytą w wielu ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński (1592-1670) − czeski pedagog, duchowny ewangelicki, myśliciel epoki zwanej nowożytnością żył pod wpływem renesansu i reformacji – dwóch ruchów kulturalnych, które wyzna-czają człowiekowi dwa nowe ideały ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński był wielkim humanistą. Widać to w jego utworach. Wielki Czech podkreślał znaczenie ludzkiego świata przez realizację ideałów humanizmu. Chodziło mu o to, aby stworzyć dobre podstawy do wykształcenia w ...
 • Szymonik, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Etos pracy twórczej człowieka u Jana Amosa Komeńskiego wynika wprost z jego poglądów na życie i jego postawy twórczej, która wykrystalizowała się dosyć wcześnie. W szczególności dotyczyły one problematyki biblijnej, ...
 • Tyluś, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Rozpatrując pojęcie równości społecznej można określić je jako równość praw obywatelskich i społecznych, przejawiającą się w braku ograniczeń w dostępie do podstawowych aspektów egzystencji człowieka. Ogólnie rozpatrując ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński jawi nam się współcześnie jako nauczyciel Europy a nawet jako „nauczyciel narodów”. Chciał „stwarzać człowieka przez wychowanie, przez obiektywne wymagania wiedzy i społeczeństwa, przez rozwijanie jego ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Wolność, odpowiedzialność i tożsamość to ważne i ponadczasowe zjawiska w edukacji. Mogą one współcześnie stanowić klucze do rozumienia życia, pracy i twórczości Jana Amosa Komeńskiego. (Sitarska, 2014: w druku). Są one ...
 • Muszyński, Heliodor (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński w dziejach kultury, a zwłaszcza nauki i oświaty Europy zapisał się złotymi zgłoskami jako twórca naukowej pedagogiki i genialny reformator szkoły, a zarazem wizjoner systemu oświaty powszechnej. Jego ...
 • Żegnałek, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński (1592-1670) zaliczany jest do najwybitniej-szych pedagogów wszechczasów, gdyż wiele jego myśli i poglądów miało i ma charakter ponadczasowy. Świadczą o tym jego dzieła i zawarte w nich poglądy, idee, myśli ...
 • Szymańska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Początki leszczyńskiego szkolnictwa wiążą się z parafią katolicką. Pierwsza szkoła powstała zapewne w początkach XV wieku. Niestety nie znamy losów tej placówki. Parafia katolicka w Lesznie już około 1567 roku utraciła ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński (1592, Nivnice na Morawach – 1670, Amsterdam) uważany jest za reformatora i myśliciela epoki zwanej nowożytnością. Jego postać – obok innych sławnych postaci tego okresu – zaważyła na biegu historii, ...
 • Szymańska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński spędził w Polsce ponad dwadzieścia lat swego życia, z czego większość w Lesznie. Jego pobyt w grodzie Rafała i Bogusława Leszczyńskich przypadł na lata: 1628–1641, 1642–−1650 i 1654–1656 z przerwami na ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Twórczość Jana Amosa Komeńskiego przypadła na lata 1612- -1670. Na okres ten składała się wojna trzydziestoletnia (1618-1648), walka o władzę w Europie w czasie przechodzenia od feudalizmu do kapitalizmu, która w poszczególnych ...
 • Dzida, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński położył podwaliny pod współczesne zasady nauczania, które opierał na obserwacjach zaczerpniętych z natury. Według niego, to natura przygotowuje najpierw materiał, a dopiero później stosuje jego obróbkę, ...
 • Dzida, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  W II połowie XVI i w XVII wieku toczyła się dyskusja na temat wypracowania uniwersalnej metody nauk. Poszukiwanie nowych sposobów nauczania wiązało się ściśle z zadaniem poprawienia ów-czesnego stanu oświaty, jak i ...
 • Natora, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński należy do najwybitniejszych pedagogów czasów nowożytnych. Stworzył system pedagogiczny, w którym całkowicie zmienił dotychczas obowiązujące w tym zakresie zasady organizacyjne i prawne. Bezplanowo powstające ...
 • Jarczykowa, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Wśród zagadnień poruszanych w dziełach Jana Amosa Komeńskiego wiele miejsca zajmują problemy kształcenia uczniów w wieku młodzieńczym. Według definicji pedagoga „Młodzieniec to człowiek, który przeszedł już wiek dojrzewania, ...
 • Grzegorczuk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Pedagogiczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego skupiały się wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci, pracy nauczyciela i ich odpowiedzialności za przygotowanie młodych ludzi do życia społecznego, programów i podręczników ...
 • Grzegorczuk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Działalność Jana Amosa Komeńskiego przypada na czasy przełomu między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Okres ten charakteryzuje między innymi spowolnienie procesów rozwoju społecznego oraz ograniczenie postępu wiedzy ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account