The best time to sell wheat. Poland as a case study

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The best time to sell wheat. Poland as a case study
Tytuł równoległy: Kiedy sprzedawać pszenicę: studium przypadku dla Polski
Autor: Przekota, Grzegorz; Szczepańska-Przekota, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3202
https://doi.org/10.34739/zn.2020.52.04
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 52 (125) 2020, s. 37-46
Abstract:
 
Seasonality is a typical phenomenon for agricultural markets, but its scale may be different for individual products. Climatic conditions cause differences in the supply of commodities throughout the year, and this generates price volatility. The aim of the study is to assess the distribution of seasonal fluctuations in wheat prices in Poland in the years 2000-2020 and to determine the optimal moment for selling wheat from the agricultural producer's point of view. The price distribution analysis also took into account the cost of storage. The analysis was based on descriptive statistics and confidence intervals for mean values. The conducted research made it possible to evaluate the price distribution over the subsequent seasons. It’s difficult to clearly indicate the most favorable months for selling wheat. There are many indications that it may be January. However, market conditions are so volatile that the situation may change unexpectedly throughout the year.
 
Sezonowość jest zjawiskiem typowym dla rynków rolnych, jednak jej skala może być odmienna dla poszczególnych produktów. Warunki klimatyczne powodują różnice w podaży surowców w ciągu roku, a to generuje zmienność cen. Celem opracowania jest ocena rozkładu wahań sezonowych cen pszenicy w Polsce w latach 2000-2020 oraz określenie optymalnego z punktu widzenia producenta rolnego momentu sprzedaży pszenicy. W analizie rozkładu cen uwzględniono dodatkowo koszt przechowywania. Analizę oparto na statystykach opisowych oraz przedziałach ufności dla wartości średnich. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę rozkładu cen w ciągu kolejnych sezonów. Jako miesiąc najkorzystniejszy do sprzedaży pszenicy wskazać można styczeń. Ostatecznie jednak kluczowe okazują się koszty przechowania. Warunki rynkowe są jednak na tyle zmienne, że sytuacja może w ciągu roku zmieniać się nieoczekiwanie.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics