Selected factors in the location of service activities conducted by small enterprises

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Selected factors in the location of service activities conducted by small enterprises
Tytuł równoległy: Wybrane czynniki w procesie lokalizacji działalności usługowej małych przedsiębiorstw
Autor: Chrobocińska, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3201
https://doi.org/10.34739/zn.2020.52.03
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 52 (125) 2020, s. 27-36
Abstract:
 
The optimal location of a company is an asset in the market game; it is particularly important in activities where direct contact with the customer is essential. A well-used location of an entity increases the chance of achieving future profits; it is an important source of competitive advantage in service activities such as tourism, gastronomy or cosmetics. This study aimed to assess the most important factors that affect the location of small service enterprises operating in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. The survey was conducted in accordance with the standardised interview method, with a survey questionnaire and an in-depth interview. The research findings have shown that the ranking of location factors changes due to their importance for the development of business activity. The optimal location of small service companies offering services in a traditional and/or mixed manner was determined by the following factors: Internet access, the potential for the company’s spatial expansion, the costs of maintaining the premises, the number of future customers and customer demographic characteristics, the closeness of competitors, the cost of building purchase/rental, local taxes and fees, and the availability of parking space.
 
Optymalna lokalizacja przedsiębiorstwa jest atutem w grze rynkowej, ma to szczególne znaczenie w przypadku działalności, w których istotą jest bezpośredni kontakt z klientem. Stanowi ważne źródło przewagi konkurencyjnej w działalnościach usługowych m.in. turystycznej, gastronomicznej czy kosmetycznej. Dobrze wykorzystane umiejscowienie podmiotu przyczynia się do zwiększenia się szansy na osiągnięcie przyszłych zysków. Celem przeprowadzonego badania była ocena najważniejszych czynników warunkujących lokalizację małych firm usługowych funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metodę wywiadu standaryzowanego z kwestionariuszem ankiety oraz wywiadu pogłębionego. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zmienia się ranking czynników lokalizacyjnych z uwagi na ich znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej. W badanej populacji optymalną lokalizację małych przedsiębiorstw usługowych oferujących usługi w sposób tradycyjny lub/i mieszany określały następujące determinanty: dostęp do Internetu, możliwość rozwoju przestrzennego firmy, koszty utrzymania lokalu, liczba przyszłych oraz cechy demograficzne charakteryzujące klientów, bliskość konkurencji, koszty wynajmu/zakupu budynków, wysokość podatków i opłat lokalnych oraz dostępność miejsc parkingowych.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics