Kultura bezpieczeństwa militarnego. Diagnozowanie i doskonalenie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa militarnego. Diagnozowanie i doskonalenie
Tytuł równoległy: Military security culture. Diagnosing and improving the phenomenon
Autor: Wasilewski, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/3198
Date: 2018
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 10, s. 75-89
Abstract: Kultura bezpieczeństwa militarnego jest obszarem należącym do dziedziny bezpieczeństwa narodowego, który w ostatnich latach jest mniej doceniany niż pozostałe. Bezpieczeństwo militarne zmieniło swój obraz od końca XX wieku rozszerzając swoje wpływy również na elementy nienależące do stricte militarno-obronnego obszaru. Potencjał militarny nie służy już tylko do eliminowania zagrożeń militarnych. Zakres jego działań wyszedł poza te ramy, zwiększając swoje wpływy na budowanie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli. Stał się przez to jeszcze ważniejszym czynnikiem posiadającym swój potencjał w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. Mając to na uwadze, należy podkreślić, że właściwe dbanie o tą dziedzinę poprzez kształtowanie wysokiego poziom bezpieczeństwa, jak i morale grupy społecznej zapewniającej bezpieczeństwo militarne, jest warunkiem sine qua non budowania kultury bezpieczeństwa militarnego.
Description: The culture of military security is a field belonging to the area of national security, which in recent years has been less appreciated than the others. Military security has changed its image since the end of the 20th century, expanding its influence also to elements that are not strictly in the military-defensive area. The military potential is no longer just the elimination of military threats. The scope of its activities has gone beyond this framework, increasing its influence on building and maintaining a high level of citizen security. It became an even more important factor having its potential in shaping national security. Bearing this in mind, it should be emphasized that proper care of this area through shaping a high level of security as well as the morale of a social group providing military security is a sine qua non condition for building a culture of military security.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics