Archiwum zakładowe Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Archiwum zakładowe Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie
Autor: Basak, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3191
Date: 2020
Źródło: Officina Historiae. T. 3 (2020), s. 77-100
Abstract:
 
Streszczenie: Prezentowana praca dotyczy archiwum zakładowego Telewizji Lublin. Na wstępie opisano przepisy oraz instrukcje obowiązujące w archiwum. Następnie przedstawiono pomieszczenia: biurowe oraz magazyn archiwum zakładowego gdzie przechowywana jest dokumentacja papierowa, elektroniczna oraz audiowizualna. Przedstawiono warunki fizyczne w pomieszczeniach magazynowych oraz narzędzia do monitorowania. Opisano strukturę organizacyjną archiwum zakładowego i zadania wykonywane przez pracowników. Czynności wykonywane w archiwum podzielono na zadania wewnętrzne, realizowane w komórce organizacyjnej i zewnętrzne wykonywane dla komórek organizacyjnych, oddziałów regionalnych i centralnych. Omówiono zasady: przejmowania dokumentacji w formie papierowej, na nośnikach magnetycznych i cyfrowych , towarzyszące temu procedury. Opisano porządkowanie oraz archiwizację dokumentacji. Zaprezentowano narzędzia wspomagające te procesy, w szczególności elektroniczną bazę danych, jej konstrukcję, możliwości jej wykorzystania w celu archiwizacji i udostępniania. Przedstawiono przebieg skontrum, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie do centrali TVP oraz Archiwum Państwowego. Końcowa część pracy opisuje zadania archiwum zakładowego: przegrania i digitalizację materiałów analogowych
 
Abstract: The following work regards the company archives of TVP3 Lublin. To begin with, the rules and instructions applicable within the archives have been described. Next, the following rooms have been presented: the office rooms and the company archives warehouse, where the paper, electronic and audiovisual documentation is stored. The physical conditions in the storage rooms and the monitoring tools have been presented. The organizational structure of the company archives and the tasks handled by the employees have been described. The activities handled within the archives have been divided into internal tasks carried out within the organizational unit and external tasks performed for the organizational units, regional and central branches. The following rules have been discussed: taking over documentation in paper, magnetic storage and digital form, the accompanying procedures. The ordering and archiving of the documentation have been described. The tools assisting these processes, in particular the electronic database, its construction, the possibilities of its application for archiving and sharing, have been presented. The inventory process, the non-archival documentation disposal and forwarding it to the TVP head office and to the National Archives, have been presented. The final part of the following work describes the external tasks of the company archives: the copying and digitization of the analog materials
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics