Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa informacyjnego

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koziński, Mieczysław
dc.date.accessioned 2021-01-13T14:08:01Z
dc.date.available 2021-01-13T14:08:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 10, s. 35-50 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3188
dc.description Security culture is a complex concept that has been the subject of extensive research since the 1980s. There have been applied different definitions of culture and different approaches to such issue. This study is not intended to fully review theoretical research, as there are insightful scientific publications on the subject. It has a character of an informational text and a small guide for people dealing with information security practice. It is also an attempt to describe the cultural approach to understanding the issue of information security. The author aims to make it easier for the reader to understand the cultural point of view and to show how the culture of information security can be assessed as part of the process of organizational improvement. The purpose is to present in concise form current information on this complex issue, combining the results of academic research with practice. en
dc.description.abstract Kultura bezpieczeństwa to złożone pojęcie, które od lat osiemdziesiątych XX w. jest przedmiotem rozległych badań. Stosuje się różne definicje kultury i różne do niej podejścia. Niniejsze opracowanie nie ma na celu pełnego przeglądu badań teoretycznych, gdyż istnieją wnikliwe publikacje naukowe na ten temat1. Ma natomiast charakter tekstu informacyjnego oraz małego przewodnika dla osób zajmujących się praktyką bezpieczeństwa informacyjnego. Jest próbą opisania kulturowego podejścia do zrozumienia kwestii bezpieczeństwa informacyjnego. Ma on wyjaśnić czytelnikowi to zagadnienie z kulturowego punktu widzenia oraz pokazać, w jaki sposób można dokonać oceny kultury bezpieczeństwa informacyjnego w ramach procesu doskonalenia organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie w zwięzłej formie aktualnych informacji na ten złożony temat, łączących wyniki badań akademickich z praktyką. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo pl
dc.subject Informacja pl
dc.subject Kultura pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa pl
dc.subject Kultura informacyjna pl
dc.subject Ocena ryzyka pl
dc.subject Nauka pl
dc.subject Security en
dc.subject Information en
dc.subject Culture en
dc.subject Safety culture en
dc.subject Information culture en
dc.subject Risk assessment en
dc.subject Science en
dc.title Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa informacyjnego pl
dc.title.alternative Diagnosis and improvement of information security culture en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics