Obszary kultury bezpieczeństwa informacyjnego i jej badanie

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Batorowska, Hanna
dc.date.accessioned 2021-01-13T14:07:42Z
dc.date.available 2021-01-13T14:07:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 10, s. 13-33 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3187
dc.description The article presents the ways of defining the culture of infor-mation security from the perspective of various disciplines of knowledge. Particular attention was paid to such components as information culture and information ecology. The culture of information security was placed in the area of interest of security culture researchers. Strong connections between security culture and education for security, information and knowledge management, information policy and strategic communication were pointed out. There were also presented selected research tools that may be used in the evaluation of the information culture level of an individual and its proinfoecological behaviors as well as research techniques used in quantitative and qualitative research to assess compliance with information security standards indicating the level of information security culture of the researched entity. en
dc.description.abstract W artykule omówiono sposoby definiowania kultury bezpieczeństwa informacyjnego z perspektywy różnych dyscyplin wiedzy. Zwrócono szczególną uwagę na takie jej komponenty, jak kultura informacyjna i ekologia informacji. Umiejscowiono kulturę bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze zainteresowań badaczy kultury bezpieczeństwa. Wskazano na silne związki łączące ją z edukacją dla bezpieczeństwa, zarządzaniem informacją i wiedzą, polityką informacyjną, komunikacją strategiczną. Przedstawiono wybrane narzędzia badawcze mogące mieć zastosowanie w ewaluacji poziomu kultury informacyjnej jednostki oraz jej zachowań proinfoekologicznych oraz techniki badawcze stosowane w badaniach ilościowych i jakościowych do oceny spełniania standardów w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego wskazujące na poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego badanego podmiotu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo pl
dc.subject Bezpieczeństwo informacyjne pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa pl
dc.subject Kultura informacyjna pl
dc.subject Metody badawcze pl
dc.subject Security en
dc.subject Information security en
dc.subject Safety culture en
dc.subject Information culture en
dc.subject Research methods en
dc.title Obszary kultury bezpieczeństwa informacyjnego i jej badanie pl
dc.title.alternative The areas of information security culture and its research en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics