Miejsca i terminy Sejmików Generalnych Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem lat 1480-1542

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kościuk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-01-13T14:05:41Z
dc.date.available 2021-01-13T14:05:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Officina Historiae. T. 3 (2020), s. 41-54 pl
dc.identifier.issn 2545-0905
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3186
dc.description.abstract Streszczenie: Celem artykułu jest stwierdzenie przyczyn zmian miejsc i terminów obrad Sejmików Generalnych ze szczególnym uwzględnieniem lat 1480-1542. Mimo ustalonych regulacji (m. in. konstytucja z 12 kwietnia 1521 roku i tzw. konstytucji ziem pruskich z 17 lipca 1526 roku) dochodziło do tego wielokrotnie. Czym było to spowodowane? Wpierw przedstawię historię powstania Prus Królewskich i rozwoju systemu zgromadzeń stanowych w tej polskiej prowincji. pl
dc.description.abstract Abstract: The purpose of the article is to state the reasons for changing sessions’ places and dates of the General Sejmiki, with particular emphasis on the years 1480-1542. Despite established regulations (including the constitution of April 12, 1521 and the so-called Prussian Constitution of July 17, 1526), this happened repeatedly. What was the reason? First, it will be presented the history of the creation of Royal Prussia and the development of the state assembly system in this Polish province. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Miasta pl
dc.subject Polska 15-16 w. pl
dc.subject Prusy Królewskie pl
dc.subject Sejmik Generalny pl
dc.subject Cities en
dc.subject Poland 15-16th centuries en
dc.subject Royal Prussia en
dc.subject General Dietine en
dc.title Miejsca i terminy Sejmików Generalnych Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem lat 1480-1542 pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics