Jan Długosz o Husie i jego poglądach

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwonka, Jakub
dc.date.accessioned 2021-01-13T13:14:58Z
dc.date.available 2021-01-13T13:14:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Officina Historiae. T. 3 (2020), s. 33-40 pl
dc.identifier.issn 2545-0905
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3185
dc.description.abstract Streszczenie: Artykuł "Jan Długosz o Husie i jego pogladach" nie ogranicza się jedynie do spostrzeżeń polskiego kronikarza na temat czeskiego reformatora oraz jego nauki. W artykule zawarte są również etapy relacji Polski z Czechami w XV wieku. Podziału dokonała U. Borkowska oraz J. Nikodem. Tekst przedstawia Długosza jako osobę negatywnie nastawioną do nauk Jana Husa, miało to związek z tym, że czeski kaznodzieja uznawany był za heretyka. W artykule przedstawione są wydarzenia opisane przez Długosza m. in. śmierć Husa, starcia husytów z wojskami Zygmunta Luksemburskiego, czy przybycie poselstwa czeskiego do króla Władysława Jagiełły pl
dc.description.abstract Abstract: The article "John Długosz about Hus and his views" is not limited to the observations of the Polish chronicler about the Czech reformer and his teachings. The article also includes the stages of Poland's relationship with the Czechs in the 15th century. The division was made U. Borkowska and J. Nikodem. The text presents Długosz as a person with a negative attitude to the teachings of John Hus, it was related to the fact that the Czech preacher was considered a heretic. The article presents the events described by Długosz, among others the death of Hus, clashes between the Hussites and the troops of Sigismund of Luxemburg, or the arrival of the Czech legation to King Władysław Jagiełło en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Długosz, Jan (1415-1480) pl
dc.subject Hus, Jan (ok. 1371-1415) pl
dc.subject Husytyzm pl
dc.subject Czechy 15 w. pl
dc.subject Polska 15 w. pl
dc.subject Hussitism en
dc.subject Czech Republic 15th century en
dc.subject Poland 15th century en
dc.title Jan Długosz o Husie i jego poglądach pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics