Jan Długosz o Husie i jego poglądach

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jan Długosz o Husie i jego poglądach
Autor: Czerwonka, Jakub
URI: http://hdl.handle.net/11331/3185
Date: 2020
Źródło: Officina Historiae. T. 3 (2020), s. 33-40
Abstract:
 
Streszczenie: Artykuł "Jan Długosz o Husie i jego pogladach" nie ogranicza się jedynie do spostrzeżeń polskiego kronikarza na temat czeskiego reformatora oraz jego nauki. W artykule zawarte są również etapy relacji Polski z Czechami w XV wieku. Podziału dokonała U. Borkowska oraz J. Nikodem. Tekst przedstawia Długosza jako osobę negatywnie nastawioną do nauk Jana Husa, miało to związek z tym, że czeski kaznodzieja uznawany był za heretyka. W artykule przedstawione są wydarzenia opisane przez Długosza m. in. śmierć Husa, starcia husytów z wojskami Zygmunta Luksemburskiego, czy przybycie poselstwa czeskiego do króla Władysława Jagiełły
 
Abstract: The article "John Długosz about Hus and his views" is not limited to the observations of the Polish chronicler about the Czech reformer and his teachings. The article also includes the stages of Poland's relationship with the Czechs in the 15th century. The division was made U. Borkowska and J. Nikodem. The text presents Długosz as a person with a negative attitude to the teachings of John Hus, it was related to the fact that the Czech preacher was considered a heretic. The article presents the events described by Długosz, among others the death of Hus, clashes between the Hussites and the troops of Sigismund of Luxemburg, or the arrival of the Czech legation to King Władysław Jagiełło
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics