Kościół unicki w Polsce w latach 1596-1875

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kościół unicki w Polsce w latach 1596-1875
Autor: Tarasiuk, Klaudia
URI: http://hdl.handle.net/11331/3172
Date: 2019
Źródło: Officina Historiae. T. 2 (2019), s. 37-54
Abstract:
 
Streszczenie: Artykuł ukazuje powstanie i działalność Kościoła unickiego. Do czasu upadku Polski mógł on rozwijać się. Zmieniał się on w tym czasie, upodabniając się do Kościoła katolickiego. Po 1795 r. unici znaleźli się głównie pod panowaniem rosyjskim. Władze carskie od początku dążyły do likwidacji Kościoła unickiego i włączenia jego wyznawców do prawosławia. Ostatecznie zostało to zrealizowane w 1875 r. Po tym roku Kościół unicki przetrwał tylko pod panowaniem austriackim. Tam jednak miał specyficzny charakter. Stał się jednym z filarów odrodzenia narodowego Ukraińców
 
Abstract: The article shows the origin and activity of the Uniate Church. Until the fall of Poland, he could develop. He change at the time , becoming similar to the Catholic Church. After 1795, the Uniates found themselves mainly under Russian rule. From the very beginning tsarist authorities sought to liquidate the Uniate Church and inculde its followers in the Orthodox Church. They did it in 1875. After this year, the Uniate Church survived only under Austrian rule. There, however. he had a specific character. It became one of the pillars of the national revival of Ukrainians
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics