Wizerunek Żydów, religii żydowskiej i powstania żydowskiego w piątej księdze Dziejów Tacyta

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wizerunek Żydów, religii żydowskiej i powstania żydowskiego w piątej księdze Dziejów Tacyta
Autor: Zakrzewski, Bartosz
URI: http://hdl.handle.net/11331/3169
Date: 2019
Źródło: Officina Historiae. T. 2 (2019), s. 9-20
Abstract:
 
Streszczenie: Żydzi to naród, który od tysiącleci wzbudzał wiele kontrowersji, a zarazem zainteresowania. Już w starożytności historycy podkreślali jego odrębność, bogatą kulturę i wiarę w jednego Boga. Dlatego też Judejczycy zostali opisani w jednym z dzieł Tacyta, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli historyków rzymskich. W charakterystyce Żydów dokonanej przez Tacyta nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zostali oni ukazani w świetle bardzo ich krzywdzącym, i uznani za bandę brudnych wyrzutków, zdeprawowanych, zeszpeconych chorobami, czczących w swej świątyni głowę osła. W artykule zawarto odpowiedź na pytanie co spowodowało, że Tacyt, rzetelny i sumienny pisarz rzymski przedstawił ich w taki sposób?
 
The Jews are a nation that for hundreds of years has aroused much controversy and interest at the same time. Already in Antiquity, historians have emphasized its distinctiveness, rich culture and faith in one God. This is why the Jews were described in one of the works of Tacitus, one of the greatest representatives of Roman historians. In the characteristics of the Jews made by Tacitus there would be nothing extraordinary if it were not for the fact that they were shown in an unjust manner, and considered a band of dirty outcasts. depraved, disfigures by diseases, worshiping the donkey's head in their temple. The article contains the answer to the questions, what caused that Tacitus, a reliable and conscientious Roman writer presented them in such a way?
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics