Wybrane środki diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Długosz, Jerzy
dc.date.accessioned 2021-01-11T10:58:10Z
dc.date.available 2021-01-11T10:58:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 9, s. 41-51 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3163
dc.description In the article, I will attempt to describe currently used forms of diagnosing public security as well as the functioning and the possibile forms of improving this diagnosis In the field of public security culture. Security in its basic form is one of the fundamental human needs, and therefore its level should be constantly assessed. New opportunities to improve research In this scope should be implemented if their effectiveness is confirmed. Such a practice would certainly improve the level of security In society. en
dc.description.abstract W poniższym artykule podejmę próbę opisania stosowanych obecnie form diagnozowania bezpieczeństwa publicznego oraz działających – jak też możliwych do wprowadzenia form doskonalenia tegoż diagnozowania w zakresie kultury bezpieczeństwa publicznego. Samo bezpieczeństwo w swej podstawowej formie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego też jego poziom powinien podlegać ciągłej ocenie, a pojawiające się nowe możliwości udoskonalania jego badania winny być, w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wprowadzane w życie. Praktyka ta wpłynęłaby z pewnością na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo publiczne pl
dc.subject Diagnoza pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa pl
dc.subject Public safety en
dc.subject Diagnosis en
dc.subject Safety culture en
dc.title Wybrane środki diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa pl
dc.title.alternative Diagnosing and improving public security culture en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics