Wybrane środki diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wybrane środki diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa
Tytuł równoległy: Diagnosing and improving public security culture
Autor: Długosz, Jerzy
URI: http://hdl.handle.net/11331/3163
Date: 2018
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 9, s. 41-51
Abstract: W poniższym artykule podejmę próbę opisania stosowanych obecnie form diagnozowania bezpieczeństwa publicznego oraz działających – jak też możliwych do wprowadzenia form doskonalenia tegoż diagnozowania w zakresie kultury bezpieczeństwa publicznego. Samo bezpieczeństwo w swej podstawowej formie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego też jego poziom powinien podlegać ciągłej ocenie, a pojawiające się nowe możliwości udoskonalania jego badania winny być, w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wprowadzane w życie. Praktyka ta wpłynęłaby z pewnością na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie.
Description: In the article, I will attempt to describe currently used forms of diagnosing public security as well as the functioning and the possibile forms of improving this diagnosis In the field of public security culture. Security in its basic form is one of the fundamental human needs, and therefore its level should be constantly assessed. New opportunities to improve research In this scope should be implemented if their effectiveness is confirmed. Such a practice would certainly improve the level of security In society.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics