Kultura bezpieczeństwa publicznego : działania interwencyjne Policji

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łuka, Piotr
dc.date.accessioned 2021-01-11T09:58:00Z
dc.date.available 2021-01-11T09:58:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 9, s. 25-40 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3160
dc.description The author describes the definition of safety culture in the context of Police actions taken in order to provide public safety. The main subjects of the paper are the Police basic rights while being on duty and theirs interactions with the people who are the object of police interventions. The general aim of the article is to describe relations referring to public security culture between entities that are providing security in the context of cultural background. To answer this question, it is necessary to describe Police rights and duties while being on duty. The author’s hypothesis is that the Police efficiency while providing security is strongly related to the level of security culture. en
dc.description.abstract Autor w publikacji podjął próbę odniesienia definicji kultury bezpieczeństwa do podmiotów bezpieczeństwa publicznego, którymi są Policja i obywatele, na rzecz których policjanci podejmują swoje działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa. Jako przedmiot rozważań przyjęto uwarunkowania korzystania przez policjantów z podstawowych uprawnień oraz interakcje, jakie zachodzą między podejmującymi interwencje policjantami, a osobami, wobec których działania interwencyjne są podejmowane. Celem rozważań jest ukazanie odnoszących się do kultury bezpieczeństwa publicznego zależności między podmiotami warunkującymi sprawność działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Autor zakłada, że efektywność działań Policji podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jest determinowana poziomem kultury bezpieczeństwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo pl
dc.subject Bezpieczeństwo publiczne pl
dc.subject Edukacja pl
dc.subject Etyka pl
dc.subject Kultura pl
dc.subject Kultura bezpieczeństwa pl
dc.subject Obowiązek pl
dc.subject Policja pl
dc.subject Porządek publiczny pl
dc.subject Security en
dc.subject Public safety en
dc.subject Education en
dc.subject Ethics en
dc.subject Culture en
dc.subject Safety culture en
dc.subject Responsibility en
dc.subject Police en
dc.subject Public order en
dc.title Kultura bezpieczeństwa publicznego : działania interwencyjne Policji pl
dc.title.alternative Public security culture : Police interventions en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics