Kultura bezpieczeństwa publicznego : działania interwencyjne Policji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa publicznego : działania interwencyjne Policji
Tytuł równoległy: Public security culture : Police interventions
Autor: Łuka, Piotr
URI: http://hdl.handle.net/11331/3160
Date: 2018
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 9, s. 25-40
Abstract: Autor w publikacji podjął próbę odniesienia definicji kultury bezpieczeństwa do podmiotów bezpieczeństwa publicznego, którymi są Policja i obywatele, na rzecz których policjanci podejmują swoje działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa. Jako przedmiot rozważań przyjęto uwarunkowania korzystania przez policjantów z podstawowych uprawnień oraz interakcje, jakie zachodzą między podejmującymi interwencje policjantami, a osobami, wobec których działania interwencyjne są podejmowane. Celem rozważań jest ukazanie odnoszących się do kultury bezpieczeństwa publicznego zależności między podmiotami warunkującymi sprawność działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Autor zakłada, że efektywność działań Policji podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jest determinowana poziomem kultury bezpieczeństwa.
Description: The author describes the definition of safety culture in the context of Police actions taken in order to provide public safety. The main subjects of the paper are the Police basic rights while being on duty and theirs interactions with the people who are the object of police interventions. The general aim of the article is to describe relations referring to public security culture between entities that are providing security in the context of cultural background. To answer this question, it is necessary to describe Police rights and duties while being on duty. The author’s hypothesis is that the Police efficiency while providing security is strongly related to the level of security culture.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics