Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa społecznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa społecznego
Tytuł równoległy: Diagnosing and improving social security culture
Autor: Jarmoch, Edward
URI: http://hdl.handle.net/11331/3157
Date: 2018
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2018, nr 9, s. 11-24
Abstract: W artykule ukazano istotę kultury bezpieczeństwa, jej elementy składowe i cechy, korzystając z wybranych definicji zawartych w literaturze przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na pożądane i niepożądane cechy kultury bezpieczeństwa. Ukazano również możliwości diagnozowania kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do problemów społecznych. Można to czynić w sposób bezpośredni lub pośredni. Podkreślono potrzebę systematycznego doskonalenia kultury bezpieczeństwa, także w wymiarze społecznym. Zwrócono uwagę na to, że jest to długotrwały proces, rozpoczynający się w środowisku rodzinnym oraz na wszystkich poziomach edukacyjnych i w życiu codziennym.
Description: The article presents the culture of security in the dimension of selected definitions as well as its components and features, paying particular attention to desirable and undesirable traits –good or bad. Moreover, there are presented the possibilities of diagnosing social problems, which can be diagnosed indirectly or directly in relation to the security culture. The constant improvement of the social security culture was also appreciated. It is a long-lasting process, which starts already in the family environment, at all educational levels, and intensifies in everyday life, in the enterprise and in the workplace.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics