Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa politycznego w perspektywie instytucjonalnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa politycznego w perspektywie instytucjonalnej
Tytuł równoległy: Diagnosing and improving the political security culture in the institutional perspective
Autor: Zalewski, Sławomir
URI: http://hdl.handle.net/11331/3138
Date: 2017
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2017, nr 8, s. 51-65
Abstract: Przedmiotem artykułu jest kultura bezpieczeństwa politycznego identyfikowana z perspektywy instytucjonalnej. Podjęto tu próbę określenia wstępnych ram wykorzystania analizy instytucjonalnej w diagnozowaniu kultury bezpieczeństwa politycznego. Pomocne mogą być w tym zakresie jakościowe kryteria oceny funkcjonalności instytucji, jak: skuteczność, elastyczność, przewidywalność, stabilność. Za ich pomocą można ogólnie diagnozować aktualny stan organizacji ukierunkowanych na zapewnianie bezpieczeństwa, jak też instytucji społecznych. Podjęto próbę oceny przydatności kryteriów jakościowych funkcjonalności instytucji we współczesnych warunkach funkcjonowania państwa. Analiza jest wstępną próbą zarysowania badanego problemu.
Description: The subject of the article is the culture of political security ideatified from the institutional perspective. The author made anattempt to define a preliminary framework for the use of institutional analysis in the diagnosis of the political security culture. The qualitative criteria for assessing the institution's functionalities, such as effectiveness, flexibility, predictability and stability, may be helpful In this scope. With their help, it is possibile to generalny diagnose the current state of organizations aimed at providing security as well as social institutions. There was also made an attempt to assess the suitability of the qualitative criteria of the institution's functionality in the contemporary conditions of the functioning of the state. The analysis is a preliminary attempt to outline the examined problem.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics