Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa finansowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa finansowego
Tytuł równoległy: Diagnosing and improving the culture of financial security
Autor: Szot-Gabryś, Teresa
URI: http://hdl.handle.net/11331/3137
Date: 2017
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2017, nr 8, s. 35-50
Abstract: Posiadanie statusu bezpieczeństwa finansowego jest ważne dla wszystkich podmiotów i instytucji: osób indywidulanych, ich rodzin, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, społeczeństwa i państwa. W artykule poruszono problematykę metodyki diagnozowania poziomu kultury bezpieczeństwa finansowego oraz metod doskonalenia tej kultury. Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa finansowego stanowi wyzwanie metodologiczne, gdyż wymaga wskazania metodyki naukowej i narzędzi badawczych do przeprowadzenia tych procesów, a następnie sformułowania rekomendacji, co do metod doskonalenia kultury bezpieczeństwa finansowego. W konkluzji autorka podkreśla rolę edukacji, szczególnie w gronie rodziny, w procesie doskonalenia kultury bezpieczeństwa finansowego.
Description: Having the financial security status is important for all entities and institutions: individuals, their families, business entities, local government units, society and the state. The article discusses the problem of the methodology of diagnosing the level of financial security culture and methods of improving such culture. Diagnosing and improving the culture of financial security is a methodological challenge, as it requires the indication of a scientific methodology and research tools to carry out these processes, and then formulating recommendations concerning the methods of improving the culture of financial security.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics