Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego
Tytuł równoległy: Diagnosis and improvement of the culture of economic security
Autor: Stachowiak, Zenon; Stachowiak, Bartosz
URI: http://hdl.handle.net/11331/3136
Date: 2017
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2017, nr 8, s. 11-33
Abstract: Artykuł Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego podejmuje rozważania dotyczące z jednej strony problemu diagnozy kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, z drugiej zaś problemu jej doskonalenia. Postrzegać je trzeba jako kolejną próbę wzbogacenia wiedzy o kulturze bezpieczeństwa ekonomicznego. Podjęcie tej problematyki wynika z braku pełniejszego uświadomienia sobie miejsca i roli kultury bezpieczeństwa ekonomicznego w architekturze ogólnej kultury bezpieczeństwa. Uwaga podjętych i przeprowadzonych rozważań została skoncentrowana po pierwsze na zidentyfikowaniu kwestii istoty diagnozy i doskonalenia kultury bezpieczeństwa ekonomicznego; po drugie – zaproponowaniu zbioru wyznaczników, mierników i wskaźników oceny kultury bezpieczeństwa ekonomicznego; oraz po trzecie – zarysowaniu dylematów doskonalenia kultury bezpieczeństwa ekonomicznego.
Description: The article Diagnosis and improvement of the culture of economic security makes considerations on the one hand the problem of diagnosis of the culture of economic security, on the other hand, the problem of its improvement. Perceive them as a further attempt to enrich knowledge about the culture of economic security. Undertaking this problem results from the lack of a fuller awareness of the place and role of the economic security culture in the architecture of the general safety culture. The attention of the undertaken and carried out deliberations has been focused on: first, the identification of the essence of the diagnosis and improvement of the culture of economic security; secondly, to propose a set of determinants, measures and indicators for assessing the economic security culture; and thirdly–outlining the dilemmas of improving the culture of economic security.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics