Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle wybranych wyników badań nad przygotowaniem szkół do działania w sytuacjach kryzysowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle wybranych wyników badań nad przygotowaniem szkół do działania w sytuacjach kryzysowych
Tytuł równoległy: Health safety culture in the selected results of research on the preparedness of secondary schools for acting in crisis situations
Autor: Maciołek, Szymon
URI: http://hdl.handle.net/11331/3131
Date: 2017
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2017, nr 7, s. 83-103
Abstract: Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego zależy od wielu uwarunkowań. W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia zjawisk występujących w szkołach w sferze materialnej, organizacyjnej i podmiotowej, które dotyczą w głównej mierze zdarzeń wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. To bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia, czyli także dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Analiza przygotowania szkół jako organizacji, uczniów i kadry dydaktycznej do tego typu zagrożeń daje obraz przygotowania do działania w takich sytuacjach, a w pewnym sensie także obraz kultury bezpieczeństwa zdrowotnego.
Description: The culture of health safety depends on numerous conditions. This article is the attempt to discuss phenomena occurring at schools in the material, organizational and subjective areas, which mainly concern the events requiring first aid. This is a direct threat to life and health, which means that it threatens health safety as well. The analysis of the preparedness of schools as organizations as well as students and teaching staff for this type of threats gives a picture of the preparedness for action in such situations. In a sense, it also gives the image of the culture of health safety.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics