Центрально-Восточная Европа как регион - складка в эпоху глобализации

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Центрально-Восточная Европа как регион - складка в эпоху глобализации
Tytuł równoległy: Central-Estern Europe as a fold - region in the era of globalization
Europa Środkowo-Wschodnia jako „pofałdowany - region ” (G. Deleuze) w epoce globalizacji
Autor: Донских, Сергей
URI: http://hdl.handle.net/11331/3126
Date: 2020-10
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 16 (2019), s. 7-23
Abstract:
 
Na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej, w początkach XXI wieku pojawiają się nowe tendencje w pozycjonowaniu regionów. Okazuje się, że w epoce globalizacji, model regionu pogranicza zmienia model „regionu pofałdowanego”w znaczeniu „fałdy”,jakie jej nadał G. Deleuze. Ujawnia się specyfika nowej regionalnej formy. Stwierdzono, że zmiany w postrzeganiu przestrzeni determinują regionalne procesy społeczno-demograficzne, tj.depopulacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 
На примере Центрально-Восточной Европы в регионах доказывается. Доказывается, что в эпоху глобализации на смену модели регионапограничья идет модель регионаскладки. Раскрываются особенности новой региональной формы. Делается вывод, что изменения в восприятии регионального пространства детерминируют региональные социально-демографические процессы –депопуляцию в странах Центрально-Восточной Европы.
 
Description: On the example of Central-Eastern Europe at the beginning of the XXI century, new trends in the of regions are revealed. It is proved that in the era of globalization, the model of the borderland-region is replaced by the model of the fold-region. The features of the new regional form are revealed. It is concluded that changes in the perception of the regional space determine regional socio-demographic processes –depopulation in the countriesof Central and Eastern Europe.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics