Declarations of invalidity of a resolution or order of a local government body as being one of the measures of supervision over a local authority

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krawczyk, Michał
dc.date.accessioned 2020-11-19T13:17:12Z
dc.date.available 2020-11-19T13:17:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s. 41-47 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3038
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.05
dc.description.abstract In this article, basing on normative regulations, judicial decisions of administrative courts and of Constitutional Tribunal and literature of the subject, an analysis of one of the means of supervision over local government was made, which is the Voivode having the possibility of stating the invalidity of a resolution or order by the local government body. Even though government legislation has equipped the local government with a significant degree of autonomy and independence - legal, judicial, financial, organizational - it has not subjected the lawfulness of legal acts established by local government bodies to control by government administration bodies and provided for the possibility of declaring them null and void. This article analyses the provisions concerning the circumstances and procedures for the application of such a supervision measure; and its implementation, as well as the issue of appealing the analysed supervision measure to an administrative court en
dc.description.abstract W niniejszym artykule, w oparciu o regulacje normatywne, orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz literaturę przedmiotu dokonano analizy jednego ze środków nadzoru nad samorządem terytorialnym, jakim jest możliwość stwierdzenia przez wojewodę nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca co prawda wyposażył samorząd terytorialny w znaczny zakres niezależności i samodzielności – prawnej, sądowej, finansowej, organizacyjnej, niemniej jednak poddał kontroli organów administracji rządowej legalność aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu i przewidział możliwość stwierdzenia ich nieważności. W artykule poddano analizie przepisy dotyczące przesłanek zastosowania takiego środka nadzoru i postępowania w zakresie jego wdrożenia oraz zagadnienie zaskarżenia analizowanego środka nadzoru do sądu administracyjnego pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Local government bodies en
dc.subject Nullity of the act en
dc.subject Supervision en
dc.subject Voivode en
dc.subject Organy samorządu terytorialnego pl
dc.subject Nieważność aktu prawnego pl
dc.subject Nadzór pl
dc.subject Wojewoda pl
dc.title Declarations of invalidity of a resolution or order of a local government body as being one of the measures of supervision over a local authority en
dc.title.alternative Stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako jeden ze środków nadzoru nad samorządem terytorialnym pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics