Declarations of invalidity of a resolution or order of a local government body as being one of the measures of supervision over a local authority

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Declarations of invalidity of a resolution or order of a local government body as being one of the measures of supervision over a local authority
Tytuł równoległy: Stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako jeden ze środków nadzoru nad samorządem terytorialnym
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/3038
https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.05
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s. 41-47
Abstract:
 
In this article, basing on normative regulations, judicial decisions of administrative courts and of Constitutional Tribunal and literature of the subject, an analysis of one of the means of supervision over local government was made, which is the Voivode having the possibility of stating the invalidity of a resolution or order by the local government body. Even though government legislation has equipped the local government with a significant degree of autonomy and independence - legal, judicial, financial, organizational - it has not subjected the lawfulness of legal acts established by local government bodies to control by government administration bodies and provided for the possibility of declaring them null and void. This article analyses the provisions concerning the circumstances and procedures for the application of such a supervision measure; and its implementation, as well as the issue of appealing the analysed supervision measure to an administrative court
 
W niniejszym artykule, w oparciu o regulacje normatywne, orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz literaturę przedmiotu dokonano analizy jednego ze środków nadzoru nad samorządem terytorialnym, jakim jest możliwość stwierdzenia przez wojewodę nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca co prawda wyposażył samorząd terytorialny w znaczny zakres niezależności i samodzielności – prawnej, sądowej, finansowej, organizacyjnej, niemniej jednak poddał kontroli organów administracji rządowej legalność aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu i przewidział możliwość stwierdzenia ich nieważności. W artykule poddano analizie przepisy dotyczące przesłanek zastosowania takiego środka nadzoru i postępowania w zakresie jego wdrożenia oraz zagadnienie zaskarżenia analizowanego środka nadzoru do sądu administracyjnego
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics