The logistics infrastructure network of Belarus and its universal applications

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kugan, Svetlana
dc.date.accessioned 2020-11-19T12:15:37Z
dc.date.available 2020-11-19T12:15:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s.33-40 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3037
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.04
dc.description.abstract The effective functioning of logistics infrastructure is a prerequisite for themodernization of a regional and national economy. It is also a prerequisite for the transition to an innovative development path; to include the amelioration of a population’s living standards. The study of historical patterns and characteristics of the development of logistics will allow us to determine the main directions for improving the activities of logistics infrastructure, whilst making recourse to appropriate management tools. The most important element of regional infrastructure is traditionally road and rail transport networks, which can both enhance and facilitate a region’s local and international linkage en
dc.description.abstract Skuteczne funkcjonowanie infrastruktury logistycznej jest warunkiem koniecznym modernizacji regionalnej, a co za tym idzie,gospodarki narodowej, przejścia na innowacyjną ścieżkę rozwoju, a także podniesienia standardu życia ludności. Badanie historycznych wzorców i charakterystyk rozwoju logistyki pozwoli nam określić główne kierunki usprawnienia działań infrastruktury logistycznej i pozwoli zastosować odpowiednie narzędzia zarządzania. Najważniejszymi elementami infrastruktury regionalnej są tradycyjnie transport drogowy i kolejowy, zapewniający lokalnei międzynarodowe połączenia region pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Belarus 21st century en
dc.subject International logistic cente en
dc.subject Logistic infrastructure en
dc.subject Management en
dc.subject Transport pl
dc.subject Białoruś 21 w. pl
dc.subject Międzynarodowe centra logistyczne pl
dc.subject Infrastruktura logistyczna pl
dc.subject Zarządzanie pl
dc.title The logistics infrastructure network of Belarus and its universal applications en
dc.title.alternative Infrastruktura logistyczna i wymogi współczesne. Przykład sieci logistycznej Białorusi z uniwersalnymi aplikacjami pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics