The logistics infrastructure network of Belarus and its universal applications

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The logistics infrastructure network of Belarus and its universal applications
Tytuł równoległy: Infrastruktura logistyczna i wymogi współczesne. Przykład sieci logistycznej Białorusi z uniwersalnymi aplikacjami
Autor: Kugan, Svetlana
URI: http://hdl.handle.net/11331/3037
https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.04
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s.33-40
Abstract:
 
The effective functioning of logistics infrastructure is a prerequisite for themodernization of a regional and national economy. It is also a prerequisite for the transition to an innovative development path; to include the amelioration of a population’s living standards. The study of historical patterns and characteristics of the development of logistics will allow us to determine the main directions for improving the activities of logistics infrastructure, whilst making recourse to appropriate management tools. The most important element of regional infrastructure is traditionally road and rail transport networks, which can both enhance and facilitate a region’s local and international linkage
 
Skuteczne funkcjonowanie infrastruktury logistycznej jest warunkiem koniecznym modernizacji regionalnej, a co za tym idzie,gospodarki narodowej, przejścia na innowacyjną ścieżkę rozwoju, a także podniesienia standardu życia ludności. Badanie historycznych wzorców i charakterystyk rozwoju logistyki pozwoli nam określić główne kierunki usprawnienia działań infrastruktury logistycznej i pozwoli zastosować odpowiednie narzędzia zarządzania. Najważniejszymi elementami infrastruktury regionalnej są tradycyjnie transport drogowy i kolejowy, zapewniający lokalnei międzynarodowe połączenia region
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics