Methods of forecasting budget revenues

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Methods of forecasting budget revenues
Tytuł równoległy: Metody prognozowania dochodów budżetowych
Autor: Kozicki, Bartosz; Waściński, Tadeusz; Lisowska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/3031
https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.03
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s. 25-32
Abstract:
 
In the article the author raises an issue related to the forecasting of budget revenue in Poland after previous analysis primary data on a monthly basis from 2011-2018.. The research data was obtained from the Central Statistical Office. The research was initiated with the analysis and evaluation of data concerning budget revenue in Poland dynamically. Then, on the basis of the results, the prognostic methods were selected. The methods were analyzed and evaluated. The best one was selected and applied in order to conduct the forecasting of the original series. The results obtained in the research were presented in the summary
 
W artykule poruszony został problem z zakresu prognozowania dochodów budżetowych w Polsce po uprzednio przeprowadzonej analizie danych pierwotnych w ujęciu miesięcznym w latach 2011- -2018. Dane do badań pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Badania rozpoczęto od analizy i oceny danych dotyczących dochodów budżetowych w Polsce w ujęciu dynamicznym. Następnie na podstawie uzyskanych ocen wybrano metody prognostyczne. Metody zostały poddane analizie i ocenie. Wybrano najlepszą, którą wykonano prognozowanie szeregu pierwotnego. Uzyskane prognozy dochodów budżetowych pozwolą na precyzyjniejsze opracowanie budżetu. Tym samym nastąpi poprawa bilansowania się zaplanowanych potrzeb, w tym dochodów z podniesionymi wydatkami. Dalsze rezultaty badań przedstawiono w podsumowaniu
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics