The influence of parents’ activities in the school and parents’ communication through social media on educational management in Israeli schools

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ferster, Ilan
dc.date.accessioned 2020-11-18T11:12:04Z
dc.date.available 2020-11-18T11:12:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s. 17-23 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3030
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.02
dc.description.abstract Greater involvement of parents and the school community in educational management decisions has brought about changes in the management of the schools. Over the past few decades, reforms to the education system in Israel have allowed for greater involvement of parents and the school community in the activities at schools. Concurrently, the growing popularity of social media has created an ease of communication between parents and their children’s educational management teams that has necessitated changes in the educational management of the school community. The purpose of this paper is to provide an overview of studies that examine the changing influence that parents’ involvement in the school through school activities and their communication on social media has on the role of educational management in Israeli schools. A comprehensive review of key publications was conducted to synthesize research findings about changes occurring in educational management of schools in Israel. In the educational management of a school, which enables parental involvement and accommodates parental communications on social media, cooperation and coordination between parents, educational management and the school community, is likely to contribute to maintaining the required balance between positive involvement and overzealous interference. en
dc.description.abstract Rosnąca popularność nowych technologii komunikacyjnych zmieniła równowagę sił między rodzicami a zespołami zarządzającymi szkołą ich dzieci. Większa łatwość komunikacji spowodowała wzrost zaangażowania rodziców w szkole, a tym samym zmianę roli dyrektorów szkół w zarządzaniu interesariuszami szkoły. Działania rodziców w szkołach i ich komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych spowodowały zmniejszenie uzależnienia rodziców od kierownictwa szkoły oraz jej kadry dydaktycznej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i wyjaśnienie ewolucji zaangażowania rodziców w zarządzanie szkołą. Kompleksowy przegląd literatury został wykorzystany do oceny zmieniającego się wpływu zaangażowania rodziców w szkole poprzez działania szkolne i media społecznościowe oraz wpływ, jaki wywarł na zarządzanie szkołą. Wzrost wpływu rodziców na zarządzanie szkołą spowodował wiele pozytywnych zmian, jednakże negatywne reakcje w mediach społecznościowych okazały się szkodliwe dla zarządzania szkołą i środowiska szkolnego. Stwierdzono konieczność nasilenia współpracy i wzajemnej koordynacji działań rodziców, kierownictwa szkoły oraz innych interesariuszy, aby osiągnąć wymaganą równowagę między pozytywnym zaangażowaniem a nadgorliwą ingerencją rodziców pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Educational management en
dc.subject Israel 21st century en
dc.subject Parental involvement en
dc.subject Social media en
dc.subject Zarządzanie szkołą pl
dc.subject Izrael 21 w. pl
dc.subject Zaangażowanie rodziców pl
dc.subject Media społecznościowe pl
dc.title The influence of parents’ activities in the school and parents’ communication through social media on educational management in Israeli schools en
dc.title.alternative Wpływ działań rodziców w szkole - bezpośrednich i za pośrednictwem mediów społecznościowych na zarządzanie szkołą w Izraelu pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics