Dilemmas related to potential changes in the taxation of farms

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dilemmas related to potential changes in the taxation of farms
Tytuł równoległy: Dylematy związane z ewentualnymi zmianami w opodatkowaniu gospodarstw rolnych
Autor: Podstawka, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/3029
https://doi.org/10.34739/zn.2020.51.01
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 51 (124) 2020, s. 5-15
Abstract:
 
Polish farms are burdened with the following taxes: agricultural tax, forestry tax, property tax, motor vehicle tax, VAT, and excise tax.The research showed that small farms suffered losses in the years 2014-2018. However, income made by small farms (income of EUR 8,000 to 25,000) was burdened with all taxes ranging from 29.9% in 2014 to 67.05% in total. In 2018, middle-sized farms with income between EUR 50,000 and EUR100,000 had a share of all taxes in their income of about 4-6%. Very large farms (>EUR 500,000 of income) had a symbolic tax burden of ca. 1%.In the case of the tax burden on farms’ revenues, very small and small farms were in the worst situation, similarly as before. They recorded ca. 2.7% of taxes in their revenues. The medium-sized farms had a burden of ca. 1% of their revenues with all taxes. By contrast, the revenues of very large farms were burdened with symbolic taxes in the amount of ca. 0.2%. In this situation, while maintaining the current tax burden borne by farms, it should be remembered that the income tax rate and the revenue tax rate cannot exceed 5% and ca. 1%, respectively.
 
Gospodarstwa rolne w naszym kraju obciążone są: podatkiem rolnym, podatkiem leśnym, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od środków transportowych, a także podatkiem VAT i akcyzowym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gospodarstwa małe w latach 2014-2018 osiągały straty. Natomiast dochody gospodarstw małych (8-25 tys. EUR dochodów) obciążone były łącznie wszystkimi podatkami w wysokości od 29,9% w 2014 r. do 67,05%. W 2018 r. gospodarstwa średnie realizujące dochody w granicach 50-100 tys. EUR, miały udział wszystkich podatków w ich dochodach, na poziomie ok. 4-6%. Gospodarstwa bardzo duże (>500 tys. EUR dochodów) ponosiły ciężar podatkowy w symbolicznej wysokości tj. ok. 1%. W przypadku obciążenia przychodów gospodarstw podatkami, to w najgorszej sytuacji, podobnie jak poprzednio, znalazły się gospodarstwa bardzo małe i małe. Zanotowano wśród nich ok. 2,7% podatków w przychodach. Gospodarstwa średnie miały obciążenia w wysokości ok. 1% przychodów wszystkimi podatkami. Natomiast przychody gospodarstw bardzo dużych obciążone były podatkami symbolicznymi w wysokości ok. 0,2%. W tej sytuacji, zachowując dotychczasowy ciężar podatkowy ponoszony przez gospodarstwa rolne, należy pamiętać, iż stawka podatku dochodowego nie może przekroczyć 5%, a podatku przychodowego ok. 1%
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics