The geopolitical dimension of the Russia : West relationship in the concept of Eurasianism

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The geopolitical dimension of the Russia : West relationship in the concept of Eurasianism
Tytuł równoległy: Geopolityczny wymiar relacji Rosja : Zachód w koncepcji euroazjatyzmu
Autor: Kuź, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/3025
Date: 2019
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 16 (2019), s. 103-116
Abstract: The article presents theconcept of classical Eurasianism developed by Russian intellectuals in exile in the 1920s and 1930s. The author analyzes from the point of view of geosophy taken as a study of how people perceive geographical space. Eurasians in their works gave the geographical concepts legendary and mythical features. On the Eurasian mental map, the center of the world is Russia-Eurasia contrasted with peripheral Europe, which is a hotbed of decay.
Description: W artykule przedstawiono koncepcję klasycznego euroazjatyzmu, wypracowaną przez intelektualistów rosyjskich na emigracji w latach 20. i 30. Autor dokonuje analizy z punktu widzenia geosofii traktowanej jako badanie sposobu, w jaki ludzie postrzegają przestrzeń geograficzną. Eurazjaci w swoich pracach nadali pojęciom pierwotnie geograficznym cechy legendarne i mityczne. Na euroazjatyckiej mapie mentalnej centrum świata to Rosja-Eurazja, przeciwstawiona peryferyjnej Europie, będącej siedliskiem rozkładu.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics