Cyberpatologie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Cyberpatologie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
Tytuł równoległy: Cyber pathologies as public security threat
Autor: Grubicka, Joanna; Zbroszczyk, Dorota
URI: http://hdl.handle.net/11331/3022
Date: 2020-10
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 16 (2019), s. 47-59
Abstract: Artykuł ukazuje wielowymiarowy charakter cyberpatologii jako zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Dzisiejsza teraźniejszość wpływa na poczcie bezpieczeństwa podmiotu, bowiem obfituje w wyraźną ewolucję zagrożeń, wśród których uporczywe stają się zagrożenia cyfrowe. Są one bolączką dla jednostki, społeczeństwa, wpływając na ich funkcjonowanie, działanie państw, instytucji gospodarczych i społecznych. Korzystanie z mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych wiąże się z powstaniem nowego typu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, a rozwojowi sieci towarzyszy pojawienie się w Internecie niebezpiecznych zjawisk i przestępczości. W artykule przedstawiono zjawiska o charakterze negatywnym, przenoszone do sieci ze świata realnego, jak również nowe kategorie niebezpiecznych zachowań i przestępstw. Autorki na podstawie badań z zakresu cyberpatologii społecznych wśród młodzieży zwróciły uwagę na zakres kontaktu młodzieży z nowymi technologiami oraz uzależnienie od elektronicznych mediów, które sprzyjają rozwojowi cyberpatologii społecznych.
Description: The article below presents multidimensional character of cyberpathology as public security threat. The world today interrupts subject’s feeling of security since there is a clear evolution of threats, among which digital threats are becoming particularly insistent. They are problematic to an individual and society and influence its functioning, state activities, economic and social institutions. Using digital media and information-communication technologies is connected with emergence of a new type of threats to public security and the network development is accompanied by emergence of dangerous phenomena and crime in the Internet. The threats are the result of human activity. The article presents phenomena that are of negative character projected from the real world into the net as well as emergence of new category of dangerous behaviors and crimes. Authors draw attention to the scope of the youth contact with new technologies and their addiction to electronic media that facilitate the development of socialpathology on the basis of research on social pathology within the youth.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics