Między wolnością a bezpieczeństwem : społeczne i prawne skutki zamachów terrorystycznych w Europie początku XXI wieku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Między wolnością a bezpieczeństwem : społeczne i prawne skutki zamachów terrorystycznych w Europie początku XXI wieku
Tytuł równoległy: Between freedom and security : the social and legal consequences of terrorist attacks in Europe in the early 21st century
Между свободой и безопасностью : социальные и правовые последствия террористических атак в Европе в начале XXI века
Autor: Sokołowski, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2962
Date: 2020-08-08
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (6) 2020, s. 136-157
Abstract: Światem początku XXI w. wstrząsnęły dramatyczne i jakże tragiczne w skutkach zamachy terrorystyczne. 11 września 2001 r. runęły wieże WTC w Nowym Jorku. Trzy lata później bomby wybuchły w Madrycie, a następnie w Londynie. Lata 2015–2016 to cała seria zamachów w Europie. Każdy kolejny incydent niósł za sobą zmianę w poczuciu zagrożenia terroryzmem we wszystkich państwach europejskich. Zauważalna stała się radykalizacja poglądów i postaw ludzkich co do sposobów walki z terroryzmem. Przełożyło się to także na postrzeganie innych, obcych nacji w poszczególnych państwach. Podejmując walkę z terroryzmem poszczególne państwa po kolei wprowadzały zmiany prawa, z jednej strony dające nowe, duże możliwości działania służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, z drugiej zaś w dużym stopniu ograniczające prawa i wolności obywatelskie.
Description: The world of the beginning of the 21st century was shocked by dramatic and very tragic terrorist attacks. On September 11, 2001, the WTC towers in New York collapsed. Three years later, bombs exploded in Madrid and then in London. Years 2015-2016 were marked by a series of attacks in Europe. Each subsequent incident brought a change in the sense of threat to terrorism in the communities of all European countries. The radicalization of human views and attitudes regarding ways to combat terrorism has become noticeable. This also translated into the perception of others – foreign nations in each country. Taking the fight against terrorism, individual countries introduced law changes. On the one hand it’s giving new and powerful opportunities for security services, on the other hand, significantly limiting civil rights and freedoms.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics