Rola tajnych służb w rozpoznaniu zagrożenia bezpieczeństwa Polski. O efektach działalności wywiadowczej berlińskiej placówki „In 3”

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Henryk, Ćwięk
dc.date.accessioned 2020-08-18T09:14:16Z
dc.date.available 2020-08-18T09:14:16Z
dc.date.issued 2020-08-08
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (6) 2020, s. 24-34 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2956
dc.description In 1918 Poland regained its independence. However, the security of the Second Polish Republic was based on fragile foundations. This resulted from a high threat from the eastern and western neighbours. Germany and Russia did not accept the provisions of the Versailles Treaty, they sought to revise it and war with Poland. Military cooperation of both dangerous neighbours was directed against Poland. Intelligence reconnaissance regarding the development of military potential and the intentions of both opponents was of exceptional importance. Captain, and later major Jerzy Sosnowski in the years 1926-1934 managed the Berlin intelligence unit codenamed „In 3”. He transferred to the headquarters of the Second Department of the SG a lot of valuable information regarding the development of the German armed forces, cooperation of the Reichswehr with the Red Army and preparations for war. The management of Polish intelligence received similar news from other sources. Many of them were received in disbelief and were not used properly. pl
dc.description.abstract W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Bezpieczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej było jednak oparte na kruchych podstawach. Wynikało to z dużego zagrożenia ze strony wschodniego i zachodniego sąsiada. Niemcy i Rosja nie pogodziły się z ustaleniami traktatu wersalskiego, dążyły do jego rewizji i wojny z Polską. Współpraca wojskowa obu groźnych sąsiadów była wymierzona przeciwko Polsce. Rozpoznanie wywiadowcze dotyczące rozbudowy potencjału militarnego oraz zamiarów obu przeciwników miało wyjątkowe znaczenie. Rotmistrz, a później major Jerzy Sosnowski w latach 1926–1934 kierował berlińską placówką wywiadowczą oznaczoną kryptonimem „In 3”. Przekazywał on do centrali Oddziału II SG wiele cennych informacji dotyczących rozwoju niemieckich sił zbrojnych, współpracy Reichswehry z Armią Czerwoną oraz przygotowań do wojny. Kierownictwo polskiego wywiadu otrzymywało podobne wiadomości z innych źródeł. Wiele z nich przyjmowano z niedowierzaniem i nie wykorzystano we właściwy sposób. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Armia Czerwona pl
dc.subject Berlin (Niemcy) pl
dc.subject Bezpieczeństwo państwa pl
dc.subject Niemcy (1918-1939) pl
dc.subject Reichswehra pl
dc.subject Rosja (1918-1939) pl
dc.subject Sosnowski, Jerzy (1896- ca 1944) pl
dc.subject Współpraca wojskowa pl
dc.subject Wywiad pl
dc.subject Red Army pl
dc.subject Berlin (Germany) pl
dc.subject State security pl
dc.subject Germany (1918-1939) pl
dc.subject Russia (1918-1939) pl
dc.subject Military cooperation pl
dc.subject Intelligemce pl
dc.title Rola tajnych służb w rozpoznaniu zagrożenia bezpieczeństwa Polski. O efektach działalności wywiadowczej berlińskiej placówki „In 3” pl
dc.title.alternative The role of the secret services in recognizing threats to Poland’s security. About the effects of intelligence activities of the Berlin facility "In 3" pl
dc.title.alternative Роль разведки в выявлении угроз безопасности Польши. Избранные проблемы pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics