Wartości bezpieczeństwa podmiotu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wartości bezpieczeństwa podmiotu
Tytuł równoległy: The subject’s security values
Значение безопасности субъекта
Autor: Andrzej, Glen
URI: http://hdl.handle.net/11331/2955
Date: 2020-08-08
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (6) 2020, s. 8-23
Abstract: W artykule, w ramach szczegółowej teorii wartości bezpieczeństwa podmiotu, kierując się regułami ogólnej teorii wartości i etyki normatywnej, zidentyfikowano i utworzono zbiór wartości bezpieczeństwo to konstytuujący. Wyprowadzono dedukcyjnie sposób istnienia i pojmowania przedmiotowych wartości. Zaproponowano metodę ich uznawania i normowania. Na utworzonym zbiorze wartości zrealizowano czynności rangujące i klasyfikujące. W rezultacie nadano wartościom bezpieczeństwa określoną rangę, i przypisano do wyróżnionych klas. Uporządkowano elementy zbioru wartości rozpinając je w strukturach sieciowej i hierarchicznej. Wreszcie sprecyzowano pojmowanie wartości we wspomnianych strukturach.
Description: The article, within the detailed theory of the subject security values, following the principles of the general theory of values and normative ethics, identifies and creates a collection of values constituting the security. Also, the subjective values’ manner of existence and comprehension were deductively introduced. Moreover, the methods of their acknowledgement and standardisation were suggested. The created set of values was subject to the ranking and classifying procedures. Consequently, the security values were tiered and ascribed to the established categories. The elements of the set of values were ordered and situated within the network and hierarchic structures. Finally, the actual understanding of the values within the aforementioned constructions was defined.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics